Missie en visie

SN logoMissie:

Onze missie is om op basis van het spel van Scouting Nederland jongeren tussen de 7 en de 21 jaar de kans te bieden om te leren, te spelen en samen te werken, op weg naar een groeiende zelfstandigheid. Dit op basis van een open verenigingskarakter.

Visie:

Lord Baden-Powell

De missie vormt de basis voor onze visie. Om de vereniging “toekomstproof” te houden hebben we het uitgangspunt geformuleerd dat onze vereniging het scoutingspel, zoals dat door Scouting Nederland vanuit de ideeën van Lord Baden-Powell is doorontwikkeld, als basis gebruikt voor de inrichting van de vereniging en haar leden.

Op deze manier blijft er een solide basis bestaan waarop onze vereniging kan blijven meegroeien in de ontwikkeling van het spel van verkennen zoals dat al decennia lang over de hele wereld gespeeld werd en gaat worden.

Lees meer over bestuur en organisatie van onze vereniging.