Lidmaatschap

De groep is opgebouwd uit verschillende speltakken; Zeewelpen, Zeeverkenners, Wilde Vaart en Loodsen. Wat elke speltak precies inhoudt kan onder het gelijknamige kopje in het menu gevonden worden of klik op de naam van de speltak..

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen na een korte proefperiode lid worden van de vereniging Scouting Erskine. Voor de inschrijving kan u het aanmeldingsformulier (pdf) downloaden, invullen, ondertekenen en bij de teamleider van de betreffende speltak inleveren. Het nieuwe lid wordt in onze ledenadministratie opgenomen en vervolgens ook aangemeld bij de landelijke vereniging Scouting Nederland. Deze aanmelding wordt via een e-mailbericht bevestigd met daarin het scoutingnummer dat aan het lid is toegekend.

Aan nieuwe leden van 16 jaar of ouder wordt om een bewijs van goed gedrag, officieel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), gevraagd. Deze moet door de vereniging worden aangevraagd. Lees meer hierover bij ons Vrijwilligersbeleid.

Alle leden, behalve leidinggevenden en bestuur, dienen contributie te betalen vanaf het moment dat ze binnenkomen totdat ze de groep weer verlaten. De contributie is per speltak verschillend en wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Bij de installatie wordt een vastgestelde bijdrage gevraagd voor de insignes en groepsdas. Voor zeeverkenners, wilde vaart en loodsen geldt er eenmalig een eigen bijdrage voor het gebruik van een reddingsvest van de groep.

Voor het installeren als lid binnen onze vereniging zorgt het nieuwe lid zelf voor aanschaf van het benodigde uniform. Dit kan via de scoutshop in Amsterdam gevestigd op de Kruislaan 228, voor details zie www.scoutshop.nl

Voor de wateractiviteiten is onder bepaalde omstandigheden het dragen van een reddingsvest verplicht. De vereniging heeft deze in verschillende maten aangeschaft.

Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Hierbij moet een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand in acht genomen worden.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dienen alle contributieverplichtingen te zijn voldaan. Mochten deze verplichtingen niet zijn voldaan houdt de vereniging een vordering van de openstaande bedragen op het voormalig lid dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

Voor vragen over de contributie: stuur een bericht aan ledenadministratie.