Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers

Activiteiten en trainingen bij Scouting Erskine worden verzorgd door vrijwilligers.

Om vrijwilliger te worden  moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Vrijwilligers van Scouting Erskine moeten beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Deze verklaring is gratis als de aanvraagprocedure loopt via het  bestuur van de vereniging.

Scouting Erskine is onderdeel van de vereniging Scouting Nederland en hanteert het vrijwilligersbeleid van Scouting Nederland.

Het Verenigingsbestuur waakt over de sociale veiligheid en hanteert de gedragscode, zoals die te vinden is op de website van Scouting Nederland.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag bij.

Scouting Erskine heeft een vertrouwenspersoon. Zijn/haar taken en verantwoordelijkheden worden beschreven in het huishoudelijk reglement (HR) van Scouting Erskine. Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon via de contactpagina.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die adviseren over hoe je hier mee om moet gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen je indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.”