Bestuur / organisatie

Historie

Er is geen vereniging die kan opereren zonder bestuur. Ook Scouting Erskine kan dus niet zonder bestuur. 

Aangezien onze groep voortkomt uit de oude Katholieke Jeugdbeweging en gelieerd was aan de Vondelkerk in Amsterdam, werd dit bestuur vaak samengesteld door de oude kerkbestuurders. De Vondelkerk bestaat al lang niet meer als zodanig en het bestuur ging verder. Allereerst door de statuten van de stichting te moderniseren. Vanaf 1 juli 2008 werd de stichting Scouting Erskine omgebouwd tot een vereniging conform het model van Scouting Nederland.

Om de functie van het bestuur beter te kunnen uitleggen is het van belang om allereerst de missie en de doelstelling van de vereniging te bekijken.

Functie bestuur

Het bestuur van de vereniging heeft zich tot doel gesteld om deze missie en visie te kunnen blijven continueren. Dat doen zij o.a. door:

  • Het behartigen van materiele en financiële belangen van de vereniging.
  • Het beheren en verkrijgen van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het scouting spel in de vereniging.
  • Mogelijkheden te scheppen voor scholing van de speltakleiding om zo kwalitatief goede begeleiding van de jeugdleden te kunnen blijven continueren.

Kortom het bestuur draagt zorg voor het kunnen uitvoeren van het spel van verkennen door de leden en leiding van de vereniging.

Bemoeit het bestuur zich dan ook inhoudelijk met het spel aanbod aan de kinderen? Nee, Scouting is een spel voor en door kinderen gespeeld. Zij beslissen dus zelf in samenspraak met hun eigen stafleden wat zij voor activiteiten ondernemen. En zolang deze niet in strijd zijn met de normen en waarden zoals we die in de maatschappij geaccepteerd hebben zal het bestuur in principe niet ingrijpen.

Wie zitten er in het bestuur?

De mensen die in het bestuur zitten zijn allemaal vrijwilligers. Dit betekent dat zij hun bestuurswerkzaamheden naast hun dagelijkse bezigheden doen. Hier gaat soms veel tijd in zitten. Fondsenwerving, problemen met de gemeente, begrotingen rond krijgen kosten de bestuursleden soms veel tijd. Het verenigingsbestuur is samengesteld uit oud leden en ouders van (oud)jeugdleden en bestaat uit 6 personen.

Dhr. L. Rutten voorzitter
Dhr. E. Nachbahr secretaris
Dhr. F. Petiet penningmeester
Dhr. V. Krijger2e penningmeester
Dhr. R. Meijer lid
Dhr. T. Bradley lid

Alle teamleiders van de verschillende afdelingen zijn daarnaast adviseur van het bestuur.

Bestuur en resultaten

Naast de routinematige beslommeringen zoals begrotingen jaarcijfers en jaarverslagen heeft het bestuur al diverse projecten in de loop der jaren afgerond.

  • Het gebruik van het terrein is voor langere tijd gegarandeerd door afkoop van erfpacht. De vaste lasten voor gebouwen en terreinen staan daardoor ook voor lange tijd vast op een aanvaardbaar niveau.
  • Gasvoorziening is overgeschakeld van propaan naar aardgas. Alle kachels / kookapparaten omgebouwd of vervangen en aangesloten op nieuwe gasleiding.
  • Daarnaast zijn financiën geregeld voor het divers onderhoud van de clubgebouwen.
  • De oudste vletten hebben ruim 60 jaar dienst gedaan en zijn al zo vaak opgelapt dat vervanging noodzakelijk wordt om verantwoord te kunnen blijven varen. Met behulp van een aantal sponsoren worden er nu drie vletten vervangen.

Tot slot

Een vereniging als de onze kost veel geld. Gelukkig krijgen we nu nog subsidie van de gemeente. Maar dat is lang niet toereikend en wordt de komende jaren waarschijnlijk steeds minder. Om onze jeugdleden blijvend een leuke tijdsbesteding te kunnen geven is helaas geld nodig. Donaties zijn dan ook altijd welkom. Ga daarom naar de “Steun ons!” pagina op deze site en lees hoe u ons kunt ondersteunen.

Voor contact met het bestuur: stuur een bericht aan Bestuur