Steun ons!

Zelfredzaamheid

De stichtingen die verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan en onderhoud van de clubgebouwen hebben in 2015, na vele jaren van onderhandeling met de Gemeente Amsterdam, het erfpachtcontract kunnen ondertekenen en is er daarmee een stukje zekerheid gekomen over het voortbestaan van dit toch wel unieke stukje land aan De Nieuwe Meer waar al zo lang het Scoutingspel gespeeld wordt. Een zeer belangrijke bijkomstigheid is dat nu ook voor de komende 50 jaar de ‘huurprijs’ voor gebouwen en terreinen vast staat.

Om de contributie voor de leden betaalbaar te houden zijn wij blij met onze subsidiegever, de Gemeente Amsterdam. Maar deze subsidie wordt gaandeweg wel steeds minder. Ook wij moeten als vereniging steeds meer zien “onszelf te redden”.

Contributie drastisch omhoog? NEE!

De groep is er per se op tegen de contributie voor de leden drastisch te gaan verhogen omdat zo’n stap het voor sommigen onmogelijk zou maken om nog lid te blijven. Vandaar dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe bronnen van inkomsten. Als groep doen we mee met de Jantje Betoncollecte en de Nationale Scoutingloterij waardoor de leden dus ook zelf de handen uit de mouwen steken om extra geld binnen te halen. 

Heel erg bedankt!

We hebben een aantal sponsoren waar we uiteraard hartstikke blij mee zijn. We hebben ook “vrienden van Scouting Erskine” die regelmatig of zo af en toe een bedrag overmaken op onze groepsrekening. Er zijn ook mensen die meedoen in de Vriendenloterij waarbij ze Scouting Erskine hebben gekozen als “goede doel” om voor te spelen. Leden, ouders, vrienden kunnen ons nu ook sponsoren via SponsorKliks. Wij ontvangen een commissie voor alle aankopen die je doet in webwinkels via dit platform.

Behoor je nu nog niet tot een van de bovengenoemde ondersteuners en wil je Scouting Erskine financieel ondersteunen dan zijn wij daar zeer blij mee. Kijk op een van de genoemde pagina’s om je aan te melden.

Wil je direct de daad bij het woord voegen dan is hier het banknummer waar je donatie gestort kan worden.

IBAN: NL84 RBRB 0695 8918 47
ten name van Vrienden van Scouting Erskine te Landsmeer.

We stoppen niet met spelen omdat we oud worden;
we worden oud omdat we stoppen met spelen.

Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI)

Sinds oktober 2022 heeft de Vereniging Scouting Erskine een SBBI-status. De SBBI-status wil zeggen dat de vereniging geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen geld. Een kopie van de statusverlening is opvraagbaar bij het bestuur.

SBBI-status: de voordelen

Ontvangt een SBBI geld, dan is de instelling vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Voorwaarde daarbij is dat aan de schenking geen voorwaarden verbonden zijn die het nagestreefde sociale belang dwarsbomen. Giften van personen en vennootschappen zijn voor de gever niet aftrekbaar. Bij het schenken van periodieke bedragen aan een SBBI, is deze onder voorwaarde wel aftrekbaar. Dit geldt met name voor schenkingen bij notariële akte voor ten minste vijf jaar aan een SBBI met 25 of meer leden.

De SBBI-status speelt en rol als de erfrechtelijke verkrijging, dan wel de schenkingen, groter zijn dan het vrijgestelde bedrag. In 2022 bedraagt dit € 2.274,00