VriendenLoterij steunt Erskine

Logo VriendenLoterij

Persbericht

Amsterdam, 15 september 2021

Emissieloos varen voor Amsterdamse waterscouting vereniging

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor Scouting Erskine uit Amsterdam! De waterscouting vereniging is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. Scouting Erskine gaat het geld gebruiken om een motorboot om te bouwen tot een elektrische boot, zodat deze in de toekomst emissieloos kan varen.

Leon Rutten van Scouting Erskine: “Dit is prachtig! In het kader van ons 75-jarig jubileum en met het oog op de toekomst willen we onze motorboot ombouwen tot een elektrische boot, zodat deze emissieloos kan varen. De boot zullen we gebruiken als begeleidersboot bij het jeugdzeilen. Dankzij deze bijdrage kunnen we dit nu waarmaken.”

Foto: Tjarko Hazewinkel

‘Clubs van de Week’

Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. De VriendenLoterij benoemt jaarlijks 100 clubs, verenigingen en stichtingen tot ‘Clubs van de Week’. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich aanmelden op www.clubsvandeweek.nl

Extra financiële steun

Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Minimaal 40 procent van de inleg van de deelnemer gaat dan direct naar een eigen gekozen club, vereniging of stichting. Dat kan zijn voor kunst en cultuur via onze culturele partners of voor een van de maatschappelijke organisaties. Dit kunnen ook lokale clubs en verenigingen zijn die de deelnemer een warm hart toedraagt.

Meespelen? Ga naar Vriendenloterij. De keuze voor Stichting Vrienden van Scouting Erskine is al aangegeven en bestel het gewenste aantal loten.